27-1-2015   Selasa
 
 

Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan

ID Pengguna
Login ID
:
Kata Laluan
Password
:
  

Lupa ID Pengguna
Forgot Login ID?
Lupa Kata Laluan
Forgot Password
 
 


Selamat Datang

Portal e-Bil (Bil dan Pembayaran) Kerajaan Negeri Melaka

Mulai 29 Ogos 2008, Kerajaan Negeri Melaka telah menyediakan kemudahan pembayaran Bil Ansuran/Sewa Rumah, Bil Sewa Harta Kerajaan dan Pinjaman Pendidikan secara online. Bagi pembayaran melalui perkhidmatan e-Bil Melaka, sila buat pendaftaran dahulu melalui Internet online di sini.


Senarai Bil yang Terlibat
1.Bil Ansuran/Sewa Rumah
 (Lembaga Perumahan Melaka)
2.Bil Sewa Harta Kerajaan
 (Perbadanan Ketua Menteri)
3.Pinjaman Pendidikan (TAPEM)
Akan Datang
1.Pejabat Daerah & Tanah


Welcome

Portal e-Bil (Bil dan Pembayaran) Kerajaan Negeri Melaka

Starting 29 August 2008, the State Government of Melaka has equipped with payment portal that provide online payment service for bills of Ansuran/Sewa Rumah, Sewa Harta Kerajaan and Pinjaman Pendidikan. To use this service, user must first register thru our portal.


List of Bills Involved
1.Bill of Ansuran/Sewa Rumah
 (Lembaga Perumahan Melaka)
2.Bill of Sewa Harta Kerajaan
 (Perbadanan Ketua Menteri)
3.Pinjaman Pendidikan (TAPEM)
To be Included Later
1.Pejabat Daerah & Tanah

 

 
© 2008 Hakcipta Terpelihara. Kerajaan Negeri Melaka. Dijana oleh TM.
Best viewed in IE 7.0 and above and Mozilla Firefox 3.0 and above.