4-7-2015   Sabtu
 
 

Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan

ID Pengguna
Login ID
:
Kata Laluan
Password
:
  

Lupa ID Pengguna
Forgot Login ID?
Lupa Kata Laluan
Forgot Password
 
 


Selamat Datang

Portal e-Bil (Bil dan Pembayaran) Kerajaan Negeri Melaka

Mulai 29 Ogos 2008, Kerajaan Negeri Melaka telah menyediakan kemudahan pembayaran Bil Ansuran/Sewa Rumah, Bil Sewa Harta Kerajaan dan Pinjaman Pendidikan secara online. Bagi pembayaran melalui perkhidmatan e-Bil Melaka, sila buat pendaftaran dahulu melalui Internet online di sini.


Senarai Bil yang Terlibat
1.Bil Ansuran/Sewa Rumah
 (Lembaga Perumahan Melaka)
2.Bil Sewa Harta Kerajaan
 (Perbadanan Ketua Menteri)
3.Pinjaman Pendidikan (TAPEM)
Akan Datang
1.Pejabat Daerah & Tanah


Welcome

Portal e-Bil (Bil dan Pembayaran) Kerajaan Negeri Melaka

Starting 29 August 2008, the State Government of Melaka has equipped with payment portal that provide online payment service for bills of Ansuran/Sewa Rumah, Sewa Harta Kerajaan and Pinjaman Pendidikan. To use this service, user must first register thru our portal.


List of Bills Involved
1.Bill of Ansuran/Sewa Rumah
 (Lembaga Perumahan Melaka)
2.Bill of Sewa Harta Kerajaan
 (Perbadanan Ketua Menteri)
3.Pinjaman Pendidikan (TAPEM)
To be Included Later
1.Pejabat Daerah & Tanah

 

 
© 2008 Hakcipta Terpelihara. Kerajaan Negeri Melaka. Dijana oleh TM.
Best viewed in IE 7.0 and above and Mozilla Firefox 3.0 and above.
 
PENAMATAN PORTAL BIL DAN PEMBAYARAN KERAJAAN NEGERI MELAKA (E-BIL)
x


Mulai 27 Februari 2015, operasi Portal Bil dan Pembayaran Kerajaan Negeri Melaka (E-BIL) akan dihentikan dan diganti dengan Gerbang Pembayaran Bersepadu Negeri Melaka (E-BAYAR).Sila layari https://ebayar.melaka.gov.my.